Διευκρινίσεις σχετικά με την τροποποίηση της Ρυθμιστικής

  Στην Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΝ (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/24-1-2021«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 68735/1777/14-7-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (Β’ 3053)» αναφέρεται πως: Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 (Ρυθμιστική 2020-2021) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 - 2021» (Β' 3053), ως ακολούθως:

1. Παρατείνουμε τη χρονική περίοδο θήρας του αγριόχοιρου (Sus scrofa) μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021. Η σχετική εγγραφή του είδους στον πίνακα θηρεύσιμων διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ: Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15/9 - 28/2 

ΗΜΕΡΕΣ: Τετ - Σαβ - Κυρ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ: Χωρίς περιορισμό 

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του Κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής: «Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι τεσσάρων (4) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο.»

 Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 (Β' 3053) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δηλαδή η κανονική ρυθμιστική


Διαβάζοντας την ρυθμιστική 2020-2021 βλέπουμε πως:  

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.09.2020 μέχρι και 20.01.2021 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa). 


Έτσι διαπυστώνουμε πως: 

 1) Η θήρα αγριογούρουνου επιτρέπεται πλέον σε όλη την Ελλάδα ως τις 28/02/2021, αλλά κατά τα λούπα εξακολουθεί να ισχύει η παλιά ρυθμιστική που επιτρέπει τη χρήση σκύλων δίωξης έως τις 20.01.2021

Άρα μπορούμε να κυνηγάμε αγριογούρουνα, αλλά απαγορεύεται να έχουμε μαζί μας σκυλιά!

 2) Η θήρα αγριογούρουνου επιτρέπεται πλέον σε όλη την Ελλάδα ως τις 28/02/2021, αλλά το ΦΕΚ του lockdown απαγορεύει την μετακίνηση για κυνήγι, με εξαίρεση τη Θράκη και επιβάλει επιπλέον ποινές: α) ανάκληση της σχετικής άδειας του θηρευτή και β) απαγόρευση λήψης άδειας για τα επόμενα τρία (3) χρόνια. 

 Άρα επιτρέπεται να κυνηγήσουμε αγριογούρουνα σε όλη την Ελλάδα, αλλά απαγορεύεται να μετακινηθούμε προς τους κυνηγότοπους. 

Συνεπώς η θηροφυλακή δεν μπορεί να επιβάλει πρόστιμο αν εντοπίσει κάποιον να κυνηγά αγριογούρουνα οπουδήποτε στην Ελλάδα (έως 28/2/21) αρκεί να μην έχει μαζί του σκύλους δίωξης. 

Βέβαια μπορεί να καλέσει την αστυνομία η οποία θα επιβάλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

 Το οξύμωρο της κατάστασης δείχνει ακόμα μια φορά την προχειρότητα με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους κυνηγούς. 

 Ήδη η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης έχει ζητήσει διευκρινήσεις και άμεση διόρθωση της τροποποίησης, ασκώντας έντονη κριτική. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Ανανέωση 17:00 : Με εγκύκλιό του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος διευκρίνισε την κατάσταση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια