Νομικό πλαίσιο θήραςΡυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού.

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής κλασικών αγώνων επίδειξης κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων Δεικτών και Ιχνηλατών.

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών και ιχνηλατών.

Δίωξη ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων.

Όροι και προϋποθέσεις καθορισμού χώρων εκγύμνασης καθώς και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (Ε.Κ.Π.)

Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας

Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας (Β΄224)


Τροποποίηση της 12594/346/28-1-2013

Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις

Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ. Κ.Υ.Α.

Όροι και διαδικασία παραχώρησης εκτάσεων για την ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων.


ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ

Διενέργεια προανακριτικών πράξεων από ιδιωτικούς φύλακες θήρας

Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσληψη ιδιωτικών φυλάκων θήρας

Αναγνώριση ιδιωτικών φυλάκων θήρας. Εγκύκλιος

Καθήκοντα-περιορισμοί-προσόντα-ηλικία και λοιπά θέματα πρόσληψης και λειτουργία των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.


ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΘΗΡΑΣ

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022.

Τροποποίηση ρυθμιστικής 2021-2022 με Παράταση θήρας αγριόχοιρουΡυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021.

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019 – 2020.

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2018 – 2019.

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2017 – 2018.

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2016 – 2017

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015 – 2016

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2014 – 2015

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013 – 2014

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012 – 2013

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2011 – 2012


ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους.

Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2018 – 2019.

Καθορισμός ελάχιστων τελών έκδοσης ειδικής άδειας και ελάχιστων καταβλητέων αξιών θηραμάτων των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών που διαχειρίζονται από τις Δασικές Υπηρεσίες.

Συνδρομές υπέρ Κυνηγετικών Οργανώσεων κυνηγετικού έτους 2020 – 2021

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια