Ρόδος: Μείωση ημερών θήρας με σκύλο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 - 2024 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Το Δασαρχείο Δωδεκανήσου αποφάσισε να τροποποιήσει τη Ρυθμιστική Θήρας για την Ρόδο ως ακολούθως:

α. «2. Επιτρέπεται η θήρα στη νήσο Ρόδο κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2024». 

β. «ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ 

2. Τροποποιούμε τις παρ. 3 και 5 του Κεφαλαίου Β της υπ’ αρ. 451424/29.08.2023 Δασικής Αστυνομικής Διάταξης Ρύθμισης Θήρας της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου ως ακολούθως: 

α. «3. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου στη νήσο Ρόδο, από 15.09.2023 μέχρι και 10.12.2023 (με την προηγούμενη απόφαση επιτρεπόταν ως 31.12.2023), σε δυο (2) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus)». 

 β. «5. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) στη νήσο Ρόδο, από 15.09.2023 μέχρι 10.12.2023 (με την προηγούμενη απόφαση επιτρεπόταν ως 10.1.2024) με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 11.12.2023 μέχρι 29.02.2024 χωρίς σκύλο δίωξης. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της παρ. 3 (Τετάρτη και Κυριακή)». 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 451424/29.08.2023 (ΑΔΑ: ΨΠΑΖ4653Π8-ΚΕΧ) Δασική Αστυνομική Διάταξη Ρύθμισης Θήρας της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου. 

Η Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου Μπαλατσούκα Αικατερίνη Δασολόγος MSc 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια