Όλα έτοιμα για την επιβολή προστίμων σε παραβάτες θήρας


Παραδόθηκαν τα Μπλοκ με τριπλότυπα έντυπα βεβαίωσης παραβάσεων θήρας σε όλους τούς θυροφυλακες. 

 Πέραν του ποινικού κομματιού, υπάρ,χει πλέον καί πρόβλεψη για διοικητικό πρόστιμο. 


Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά για κάθε περίπτωση μη νόμιμης θήρας.


Τα έντυπα εκτός από τους θηροφύλακές θα χρησιμοποιείται και από το δασικό προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του δασικού νόμου σχετικά με τους ελέγχους στην κυνηγετική δραστηριότητα. 
 Στις οδηγίες που παρέχονται μέσω της εγκυκλίου, τονίζεται ότι κατά τον έλεγχο των παραβάσεων, θα γίνεται εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 205 και 206 του ν. 5037/2023. 
Αυτό σχετίζεται τόσο με το ποσό του προστίμου όσο και με την ενημέρωση του κυνηγού για το δικαίωμα αντίρρησης. 

Επισημαίνεται επίσης ότι ο υπό εξέταση παραβάτης έχει το δικαίωμα να παρουσιαστεί προσωπικά ή να στείλει γραπτό υπόμνημα σε 5 εργάσιμες ημέρες στον αρμόδιο υπάλληλο της Δασικής Υπηρεσίας. 

Αν οι αντιρρήσεις δεν γίνουν δεκτές ή δεν υποβληθούν εγκαίρως, τότε οι διοικητικές κυρώσεις εφαρμόζονται από τη Δασική Αρχή, με την κατάλληλη συμπλήρωση του αντίστοιχου εντύπου. 

Για την πληρωμή των προστίμων, οι κυνηγοί μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρονικό παράβολο μέσα από την εφαρμογή e-paravolo ή μέσω ΚΕΠ, τραπεζών και Δ.Ο.Υ. εντός 15 ημερολογιακών ημερών. 

 Σε περίπτωση που τα πρόστιμα δεν καταβληθούν εντός της προθεσμίας, ο νόμιμος τίτλος αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. του παραβάτη για την είσπραξη, σύμφωνα με τον νόμο 4978/2022.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια