Ρυθμιστική: "Πατάτα" από το Υπουργείο. Επιτρέπεται το κυνήγι αγριογούρουνου αλλα όχι η χρήση σκύλων δίωξης!
Διαβάζοντας προσεκτικά την Ρυθμιστική Θήρας 2023-2024 βλέπουμε πως στην παράγραφο 2 του κεφαλαίου Β' αναφέρεται:

Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.09.2023 μέχρι και τις 29.02.2024 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa). Ο ανωτέρω περιορισμός της χρήσης σκύλων δίωξης δεν ισχύει κατά τη δράση των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων που συγκροτούνται από τις δασικές Υπηρεσίες στα πλαίσια του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα και των ομάδων κυνηγών που δραστηριοποιούνται δυνάμει της υπό στοιχεία 147/21886/25.01.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 313).

Δηλαδή ενώ φέτος το κυνήγι του αγριόχοιρου επιτρέπεται από τις 20 Αυγούστου σε περιοχές οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών», ταυτόχρονα απαγορεύεται η χρήση σκύλων δίωξης. 

Ως συνέπεια είναι αδύνατο τα πραγματοποιηθεί κυνήγι αγριογούρουνου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, αφού για την διενέργεια του απαιτείται η χρήση σκύλων δίωξης!

Πρόκειται για μια ακόμα "πατάτα" της ελληνικής πολιτείας ή έγινε εσκεμμένα σε μια προσπάθεια του κράτους να παρουσιάσει πως λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό του πληθυσμού του αγριοχοίρου;

Περιμένουμε διευκρινηστικές οδηγίες και τις δηλώσεις των αρμοδίων για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. 

Πρακτικά μέχρι τότε, το κυνήγι αγριογούρουνου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν τις 15 Σεπτεμβρίου!

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια