Ρυθμιστική θήρας 2023-2024 ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. η απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/85599/2679 Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024 με την οποία ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  αποφασίζει:


Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

1. Καθορίζουμε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2023-2024 από 20 Αυγούστου 2023 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2024.

2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolaguscuniculus) μέχρι την 10η Μαρτίου 2024.

Τα κύρια θέματα φέτος σχετίζονται με την θήρα του τρυγονιού, την έναρξη της θήρας του αγριόχοιρου και τη διάρκεια της θήρας για τα υδρόβια και τον κότσυφα.

Στη νέα ρυθμιστική απόφαση για τη θήρα, που επικυρώθηκε από τον κ. Σκυλακάκη και ανακοινώθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης, η θήρα του αγριόχοιρου αρχίζει στις 20 Αυγούστου στις πεδινές ζώνες δηλαδή με απλά λόγια εκεί που επιτρέπεται το κυνήγι των πτηνών κάθε χρόνο από τις 20/8. 

Η θήρα των υδρόβιων λήγει στις 10 Φεβρουαρίου, ενώ για τον κότσυφα στις 29 Φεβρουαρίου, σε αντίθεση με την περσινή ημερομηνία που ήταν στις 20. Για το τρυγόνι, δεν υπάρχει νέα αλλαγή και ισχύουν τα ίδια με πέρυσι. Έτσι θα πρέπει και φέτος να δηλώνουμε στην εφαρμογή KENTAYROS την κάρπωσή μας και η θήρα του τρυγονιού θα απαγορευτεί όταν συμπληρωθούν 120.000 θηράματα.

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδο του, αναφέρονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ» που ακολουθεί.
Στο Κεφάλαιο Β της παρούσας απόφασης αναφέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις ως προς το κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ.

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια