ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Ε.Κ.Α

ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

 • Κ.Ε.Κ.Α.(ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΑΛΙΕΩΝ)  είναι το όνομα του νέου κόμματος πού ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2021 με σκοπό την προώθηση των οραμάτων και των αξιών των ανθρώπων που ζουν, καλλιεργούν, βιώνουν, αγαπούν και προστατεύουν τη Φύση και τα αγαθά της.
 • Το έμβλημα του κόμματος μας προέρχεται από την Ελληνική μυθολογία και απεικονίζει τον Ολύμπιο Θεό των υδάτων Ποσειδώνα και τη Θεά του Κυνηγιού Άρτεμη.
 • Η οργάνωση και η δράση του κόμματος έχει σαν σκοπό να υπηρετεί και να προστατεύει την λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και να βασίζεται στη λαϊκή κυριαρχία, το Σύνταγμα και τους νόμους του Ελληνικού κράτους καθώς και στις αρχές της Ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας.
 • Το Κ.Ε.Κ.Α. πρεσβεύει την ισότητα, την ισονομία την δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, την καταπολέμηση της φτώχειας και της κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας. Εναντιώνεται σε κάθε μορφή φυλετικών διακρίσεων και όλων των μορφών ρατσισμού.
 • Το ΚΕΚΑ αποτελείται από ανθρώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων που ανεξάρτητα από την  προηγουμένη πολιτική η κομματική τους ιδεολογία ενώνουν την φωνή τους και δημιουργούν ένα  νέο  ρεύμα ελεύθερων ανθρώπων και πολιτών.

 Έξω από τα αριστερά και δεξιά πρόσημα οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να οργανώνονται και να δημιουργούν  μαζικά κινήματα με κοινό όραμα και στόχους.

 • ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ όμως πως έχουμε και λογική αλλά και θέληση να διαμορφώσουμε μια κοινωνία που θα έχει ανθρωποκεντρική μορφή  στις αρχές της λογικής και της φύσης με ήθος που προκύπτει για κάθε Έλληνα από την Ελληνική Παιδεία.
 • Προστασία της Ελληνικής μας γλώσσας, της Ελληνικής μας ιστορίας μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Διαφύλαξη της παράδοσης και του συνεκτικού ιστού της Ελληνικής οικογένειας.
 • Το Κ.Ε.Κ.Α. δίνει προτεραιότητα στο πατροπαράδοτο Κυνήγι, το Ψάρεμα, την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Την προστασία του περιβάλλοντος μέσω μιας σύγχρονης παιδείας που θα στηρίζεται στην οικογένεια, στις Ελληνικές παραδόσεις, στον πολιτισμό και στο ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη Ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.
 • Την προστασία της Ορθοδοξίας αλλά και την προάσπιση κάθε πολιτιστικής και θρησκευτικής Ελευθερίας και Ανεξιθρησκίας.
 • Τη διαφύλαξη και προστασία της Εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδος.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΚΑ

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ οργάνωση και ολοκληρωμένο πλάνο μεταξύ εκπαίδευσης και θέσεων εργασίας, πανεπιστήμιο κοντά στην παραγωγή, απόλυτη επικοινωνία μεταξύ αγορών, προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων έτσι ώστε να προσαρμόζονται γρήγορα στις νέες συνθήκες αγοράς σε ιδιωτικό αλλά κυρίως στο δημόσιο τομέα. Άμεση πάταξη της διαπλοκής και  απόλυτη διαφάνεια στις συμβάσεις δημοσίου. Διασφάλιση των θέσεων εργασίας, επανένταξη στην αγορά των χρόνια ανέργων. Απόλυτη σύνδεση του πληθωρισμού με το επίπεδο μισθών και ημερομισθίων.
 • ΥΓΕΙΑ μετά την μεγάλη δοκιμασία και τις ασφυκτικές πιέσεις που δέχτηκε το Ε.Σ.Υ.  εν μέσω πανδημίας φάνηκε η γύμνια του κρατικού μηχανισμού υγείας. Είναι επιβεβλημένη ανάγκη να δυναμώσουν τα  κρατικά νοσοκομεία μας και  να στελεχωθεί το έμψυχο δυναμικό. Το Κ.Ε.Κ.Α  θα είναι διπλά σε κάθε προσπάθεια ενδυνάμωσης και βελτίωσης των συστημάτων υγείας του Ελληνικού λαού.
 • ΠΑΙΔΕΙΑ   να  θεσμοθετηθεί άμεσα ο επαγγελματικός προσανατολισμός από την Β Λυκείου.  Σύνδεση του Πανεπιστήμιου με την παραγωγή και την αγορά εργασίας. Αναβάθμιση ΕΠΑΛ και τεχνικών  σχολών με εξειδικευμένη γνώση. Η 3η Λυκείου να μετατραπεί σε προπαρασκευαστική τάξη . Το αποτέλεσμα της εισαγωγής στα πανεπιστήμια να αφορά την απόδοση όλου του έτους ώστε να πάμε σε ηπιότερη μορφή αξιολόγησης. Το Δημόσιο σχολείο να προσφέρει υψηλών απαιτήσεων γνώση έτσι ώστε να μην επιφορτίζονται τα παιδιά με επιπλέον χρόνο στα φροντιστήρια και οι γονείς με υψηλά κόστη.

 Α κατοικία. Προτείνουμε την επαναγορά  Ά Κατοικίας με συμψηφισμό από τα χρήματα που ο δανειολήπτης κατέβαλλε ως μίσθωμα σε περίπτωση που εντάχθηκε στον πτωχευτικό Νόμο. Κάθε δανειολήπτης με μη εξυπηρετούμενο δάνειο πλέον των δύο ετών  θα μπορεί να ρυθμίσει όλες τις τραπεζικές οφειλές του  καταβάλλοντας ενδεικτικά  έως 20% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός του. Διασφαλίζουμε  την Ά κατοικία των ευάλωτων οικονομικά συνανθρώπων μας.

 • ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ παραγωγικός και αποτελεσματικός δημόσιος τομέας και ολοκληρωτική πάταξη της γραφειοκρατίας.
 • Διασφάλιση των συντάξεων με υπολογισμένο και σταθμισμένο σύστημα υπολογισμού και απόδοσης συντάξεων .Καταβολή της πρώτης σύνταξης το πολύ εντός 3 μηνών από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.
 • ΑΝΕΡΓΙΑ Για την καταπολέμηση της ανεργίας πρέπει να δοθεί έμφαση στην αποκέντρωση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
 • ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ κίνητρα στους νέους γονείς . Η μεγάλη απειλή για την Ελλάδα είναι το δημογραφικό πρόβλημα.
 • ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ. Η Ελλάδα έχει αποδείξει την αλληλεγγύη της στους δοκιμαζομένους λαούς . Η πατρίδα μας έχει δοκιμαστεί από την προσφυγιά και τον ξεριζωμό. Όμως δεν είναι διαπραγματεύσιμη η προστασία των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων μας. Η Ευρώπη οφείλει και μπορεί να πάρει το μερίδιο που της αναλογεί.
 • Natura 2000. Η Ευρωπαϊκή ένωση δεν θεωρεί υποχρεωτική την απαγόρευση του κυνηγίου και της αλιείας στις περιοχές NATURA. Η Ελληνική Κυβέρνηση όμως  προσπαθεί να περάσει τροπολογίες οριζόντιας απαγόρευσης της αλιείας και του κυνηγιού στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές. Το ΚΕΚΑ θα αγωνιστεί για την ορθολογική  διαχείριση των εν λόγω περιοχών στην βάση της διατήρησης της βιοποικιλότητας  της φύσης.
 • ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Το Κ.Ε.Κ.Α έχει ως βασικό του προσανατολισμό την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος. Στις μεγάλες προκλήσεις, την μείωση ρυπογόνων εκπομπών, την ανακύκλωση, την διαχείριση αποβλήτων, την χρήση των έξυπνων  τεχνολογιών, το κόμμα μας θα βοηθήσει με έξυπνες και παραγωγικές προτάσεις. Όμως στην καταστροφή του περιβάλλοντος  με την αλόγιστη τοποθέτηση ανεμογεννητριών στα βουνά μας, την καταστροφή της πανίδας και χλωρίδας μας  με τεχνολογίες που δεν βοηθούν στην ουσία την εναλλακτική μορφή ενέργειας θα είμαστε δυναμικά αντίθετοι. Υπάρχει επιβεβλημένη ανάγκη για Εθνικό  σχεδιασμό  για την Ενέργεια. Η χώρα μας προσφέρεται για την χρήση υδροηλεκτρικών  μονάδων  παραγωγής και εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας. Ζητάμε άμεση ενεργοποίηση του υδροηλεκτρικού έργου της Μεσσοχώρας.
 • ΑΡΓΟΣ : Tο ΚΕΚΑ θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις ενάντια στον παραλογισμό της οριζόντιας στείρωσης.Τα δεσποζόμενα ζώα είναι μέλη της οικογένειας μας. Θα αγωνιστούμε ενάντια στον απαράδεκτο ακρωτηριασμό τους.
 • Την προστασία όλων των Κυνηγών, Αλιέων και αγροκαλλιεργητών από άτομα και οργανώσεις που επιβουλεύονται τις αντίστοιχες νόμιμες και κατοχυρωμένες από το Ελληνικό Σύνταγμα δραστηριότητες.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΩΝΩ

Το ΚΕΚΑ μετά από συμφωνία σε ένα κοινό πρόγραμμα που το ενώνουν οι αξίες και το όραμα αποφάσισε να συμμαχήσει με το κόμμα ΕΝΩΝΩ

 Η δυναμική που προκύπτει δίνει μεγάλες ελπίδες στον λαό μας για μια νικηφόρα πορεία.           

Ως νέο κόμμα κατορθώσαμε να έχουμε παρουσία σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες με υποψήφιες/υποψηφίους που διακρίνονται από το ήθος, το μέτρο και την ανιδιοτελή τους συνεισφορά στα κοινά μέχρι σήμερα.

Το μήνυμα του ΚΕΚΑ

Καλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες που συμμερίζονται την αγωνία και τις ελπίδες για μια αναγέννηση της πολιτικής ζωής του τόπου που θα προστατεύει τη Φύση, το μέλλον Κυνηγίου και του Ψαρέματος, που δεν θέλουν να φιμώνεται η φωνή τους, η ελευθερία τους  για το δικαίωμα των παιδιών μας να βρουν και να ζήσουν αυτά που βρήκαμε από τους προγονούς μας,  να υποστηρίξουν  δυναμικά το  ενωτικό ψηφοδέλτιο

ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΩΝ

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ, Δίνω την μάχη μαζικά ενωτικά.

Στις 21 Μάη θα δοθεί ηχηρό μήνυμα

Καλό αγώνα καλή δύναμη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια