Ανακοίνωση της Ε’ ΚΟΗ για το νομοσχέδιο Άργος

Δελτίο Τύπου 
 
 Δυστυχώς για ακόμη μια φορά οι αντικυνηγετικές απόψεις μελών της Κυβέρνησης, εκφράστηκαν μέσω του Αν. Υπουργού Εσωτερικών κ. Πέτσα Στυλιανού με την αιφνιδιαστική δημοσίευση του ΦΕΚ «Καθορισμός των λεπτομερειών για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού των ζώων συντροφιάς και συγκεκριμένα σκύλων και γατών στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, σύμφωνα με τον ν. 4830/2021 (Α’ 169), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα», στις 20/4/2023», μια μέρα δηλαδή πριν διαλυθεί η βουλή. 
 
Είναι λοιπόν εμφανής η πρόθεση ορισμένων να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα (οικονομικά και μη) των φιλοζωικών οργανώσεων.
Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου υπήρξε καθολική αποδοκιμασία του, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%, επιλέχθηκε να αγνοηθούν παντελώς οι έντονες και αιτιολογημένες αντιδράσεις επίσημων φορέων και απλών πολιτών και να ικανοποιηθούν οι εισηγήσεις της μειοψηφίας. 
 
Φαίνεται λοιπόν ότι ορισμένοι κύριοι της Κυβέρνησης δεν είναι σε θέση να τηρήσουν το λόγο τους, καθώς άλλα έλεγαν και υπόσχονταν σε συναντήσεις με τους εκπροσώπους μας και άλλα έπραξαν τελικά.
Ουσιαστικά υποχρεώνονται όλοι οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς να πληρώσουν χαράτσι για να συνεχίσουν να συμβιώνουν με τους τετράποδους φίλους τους. 
 
Αν πραγματικά η πρόθεση ήταν η συλλογή του γενετικού υλικού (με την οποία κανείς δεν διαφωνεί), τότε θα έπρεπε να δοθούν κίνητρα για την αποστολή του και όχι να ζητείται για τη λήψη, την καταχώριση και τη διατήρηση του γενετικού υλικού εφάπαξ ηλεκτρονικό παράβολο ύψους εκατό τριάντα πέντε (135) ευρώ για κάθε ζώο καθώς επίσης και καταβολή στον κτηνίατρο δεκαπέντε (15) ευρώ και επιπλέον τα έξοδα αποστολής του δείγματος. 
Μετά από την υπογραφή της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, ενεργοποιούνται και συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου 4830/2021, και ισχύουν τα παρακάτω: 
  • Πρόστιμο 500 ευρώ αν δεν έχουμε μαζί μας στο κυνήγι ή σε οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση με σκύλο, ενημερωμένο το ηλεκτρονικό βιβλιάριο του σκύλου μας. (Δεν προβλέπεται αντίστοιχο πρόστιμο για καμία άλλη κατηγορία πολιτών.) 
  •  Αφαίρεση άδειας θήρας για δύο (2) έτη σε κυνηγό, του οποίου ο σκύλος που χρησιμοποιείται στο κυνήγι δεν έχει σημανθεί, καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ και στειρωθεί ή για τον οποίο δεν έχει αποσταλεί δείγμα γενετικού υλικού στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του άρθρου 13. (Δεν προβλέπεται αντίστοιχη ποινή με αφαίρεση άδειας άλλων επαγγελματικών ή δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου για καμία άλλη κατηγορία πολιτών). 
  •  Οριστική αφαίρεση άδειας θήρας αν ένας ο κυνηγός έχει εγκαταλείψει ζώα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του ή άμεσους απογόνους αυτών. (Δεν προβλέπεται αντίστοιχη ποινή με αφαίρεση άδειας άλλων επαγγελματικών ή δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου για καμία άλλη κατηγορία πολιτών) 
 Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ζώου δεν στειρώσει το ζώο συντροφιάς του ή δεν αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού (DNA) στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς, επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 35 του ν. 4830/2021 (σ.σ. 1000 ευρώ) και χορηγείται στον ιδιοκτήτη τρίμηνη προθεσμία για να προβεί στη στείρωση ή την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του ζώου.
Σε περίπτωση που και αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο. Γίνεται λοιπόν σαφέστατη και «ρατσιστικού» τύπου διάκριση μεταξύ κυνηγών και όλων των άλλων κατόχων σκύλων στη χώρα μας, η οποία καταργεί την έννοια της ισονομίας των Ελλήνων πολιτών που αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή στη χώρα μας. 
 
 Η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου και τα 15.000 μέλη της, εκφράζουν την οργή τους καταδικάζουν και απορρίπτουν στο σύνολό τους τις αντικυνηγετικές προβλέψεις που εκφράζονται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ.
Οι κυνηγοί δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και κανείς δεν μπορεί να τους εξαπατά με δεσμεύσεις και υποσχέσεις που στη συνέχεια αναιρούνται. Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια