Απαγορεύεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων

Απαγορεύουμε την εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιο έως και Ιούνιο, για λόγους όχλησης της θηραματοπανίδας,κατά την αναπαραγωγική περίοδο που λαμβάνει χώρα την περίοδο αυτή. 

Β. Επιτρέπουμε την εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων, που συνοδεύονται από κυνηγούς κυναγωγούς, χωρίς αυτή να φέρουν κυνηγετικά όπλα μαζί τους,αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που έχουν καθοριστεί με τις υπ αριθμ. 1869/27-3-2001 και 2210/15-5-2003 Αποφάσεις του Δασαρχείου Καρδίτσας και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. 

Ήτοι: 

α)Την Ζώνη εκγύμνασης σκύλων πεδινής περιοχής εκτός από τις ιδιωτικές,τις περιφραγμένες και καλλιεργούμενες εκτάσεις. 

β) Την Ζώνη εκγύμνασης σκύλων περιοχής ¨Κατάχλωρου¨ των Τ.Κ.Ανάβρας & Κέδρου Γ.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της καταργώντας κάθε προγενέστερη που αναφέρεται στο ίδιο θέμα.
Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα και των λοιπών περί θήρας διατάξεων,Αποφάσεων και Διαταγών που ισχύουν,σε συνδυασμό με το άρθρο 115 του Κ.Π.Δ.και την υπ αριθμ. 223/2003 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.του Κράτους.
Η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας,της Ελληνικής Αστυνομίας,στους Ιδιωτικούς Φύλακες θήρας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

 

Προσοχή: Παρόμοιες απαγορεύσεις ισχύουν σχεδόν σε όλη την Ελλάδα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια