Αρχαιρεσίες στον Κ.Σ. Χανίων


Το Δ.Σ. του 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Χανίων με την υπ.αριθμ: 03/09-03-2022 απόφαση του όρισε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την 3η Απριλίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10η πρωινή στα γραφεία του Συλλόγου Καραϊσκάκη 75, με θέματα ημερησίας διατάξεως: 

  1. Έγκριση Απολογισμού έτους 2021 και προϋπολογισμού έτους 2022
  2. Εισηγήσεις μελών. 
  3. Αρχαιρεσίες δια την Ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής . 
Εάν η Συνέλευση ματαιωθεί ελλείψει απαρτίας των μελών θα επαναληφθεί την 10η Απριλίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10η πρωινή με τα ίδια Θέματα και χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας δια το αξίωμα του Δ.Σ. και του Μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής έχουν τα νομίμως εγγεγραμμένα μέλη εφόσον πληρούν το άρθρο 9 παράγραφος 2 του καταστατικού. 

Η υποβολή των υποψηφίων γίνεται κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου προς το Δ.Σ. και δια υπευθύνου Δηλώσεως του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος πληροί τα προσόντα αναλυτικά του άρθρου 9 που είναι τα κάτωθι: 

• Να είναι Έλληνες πολίτες 

 • Να έχουν ελευθέρα την διαχείριση της περιουσίας των 

 • Να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας των 

 • Να έχουν εφοδιασθεί με άδεια κυνηγιού επί τριετία 

• Να μην συνδέονται προς αλλήλους δια συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού 

• Να ασκούν τα πολιτικά των δικαιώματα • Να μην έχουν καταδικαστεί ποτέ επί παράβαση των περί θήρας διατάξεων 

 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου πλην του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως. 

• Να μην διετέλεσαν κατά την προ της εκλογής των τριετία έμποροι κυνηγετικών ειδών ή Υπάλληλοι Κυνηγετικών Οργανώσεων 

Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 23η Μαρτίου 2022 ημέρα Παρασκευή τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Συλλόγου, Καραϊσκάκη 75 και στα τηλέφωνα 2821091303 & 6970031588.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια