Όχι στην απαγόρευση του κυνηγιού σε νέες προστατευόμενες περιοχές είπαν τα κράτη μέλη


Τα κράτη μέλη απέρριψαν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπούσε στην επιβολή απαγόρευσης του κυνηγιού σε νέες αυστηρά προστατευόμενες περιοχές.

 Ένα αδικαιολόγητο μέτρο με πρόφαση να περιοριστεί η απώλεια της βιοποικιλότητας απέρριψαν τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το μέτρο αυτό ήταν πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπούσε στην επιβολή απαγόρευσης του κυνηγιού σε νέες αυστηρά προστατευόμενες περιοχές, περίπου στο 10% της ηπειρωτικής επικράτειας της Ε.Ε. 

Το αρχικό σχέδιο  είχε ως συμπέρασμα πως  ο αντίκτυπος του κυνηγιού και της αλιείας είναι ίδια επιβαρυντικός με αυτόν της εξόρυξης!

Οι εργασίες αυτές έγιναν στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα για το 2030 με στόχο την διατήρηση της ακεραιότητας των περιοχών υψηλής βιοποικιλότητας με ιδιαίτερη έμφαση στα οικοσυστήματα πλούσια σε άνθρακα, όπως οι τυρφώνες και τα αρχαία δάση.

 Η FACE (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ) τονίζει ότι το κυνήγι δεν παρεμβαίνει στις φυσικές διεργασίες των οικοτόπων που πρέπει να προστατευθούν.

Αντίθετα οι προσπάθειες των κυνηγών είναι και θα είναι θεμελιώδεις στη διαχείριση της φύσης. 

«Πολεμήσαμε ενεργά την αδικαιολόγητη απαγόρευση κυνηγιού», σχολιάζει ο Torbjörn Larsson, Πρόεδρος της FACE.

Κατά τις συναντήσεις με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα «αναδείξαμε τον βασικό ρόλο των κυνηγών στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών» . Ο ορισμός των προστατευόμενων περιοχών (30% της επικράτειας) και των αυστηρά προστατευόμενων (10%, που θα περικοπούν σε αυτές τις 30) και των στόχων τους είναι μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα 2030. 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούν να αξιοποιήσουν τα υπάρχοντα δίκτυα ή να δημιουργήσουν νέα. 

Για τη FACE, οι πιθανότητες επιτυχίας θα αυξηθούν εάν οι τοπικές κοινότητες μπορέσουν να ολοκληρώσουν έργα διατήρησης της άγριας ζωής.


Δείτε την ανακοίνωση της FACE εδώ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια