Υπό όρους το κυνήγι των τρυγονιών και στην Κύπρο – Τι ισχύει

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας Κύπρου,  ενημερώνει τους κυνηγούς ότι κατά την επικείμενη κυνηγετική περίοδο, το κυνήγι των τρυγονιών θα επιτρέπεται κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Σημειώνει επίσης ότι η φετινή κυνηγετική περίοδος, για το τρυγόνι, θα αξιολογηθεί από την ΕΕ και αν οι όροι που έθεσε δεν ικανοποιηθούν τότε είναι πολύ πιθανόν κατά την επόμενη κυνηγετική περίοδο το κυνήγι του τρυγονιού να μην επιτραπεί. Συγκεκριμένα, η μέγιστη κάρπωση (κότα), για ένα κυνηγό, σε μία κυνηγετική εξόρμηση θα είναι τα τρία (3) τρυγόνια. Ο κυνηγός, για κάθε τρυγόνι που θηρεύει, θα πρέπει να το καταγράφει στην εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smart phones application) Artemis Cy (Android & IOS)
Η καταγραφή είναι υποχρεωτική βάσει της σχετικής νομοθεσίας και η παράληψη της καταγραφής τιμωρείται με εξώδικο πρόστιμο €100.

Η καταγραφή της κάρπωσης μπορεί να γίνει στο σημείο με ονομασία «Κανονισμός ΠΔΚ» (AHM Regulation) που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. Σημειώνεται ότι η θήρευση των τρυγονιών είναι δυνατό να καταγραφεί και όταν η εφαρμογή είναι εκτός δικτύου (offline).
Περαιτέρω αναφέρεται, ότι το όριο κάρπωσης τρυγονιών ανά κυνηγό για όλη την περίοδο, που θα επιτρέπεται το κυνήγι των τρυγονιών, θα είναι δώδεκα (12) τρυγόνια.
Η περίοδος κυνηγίου των τρυγονιών θα αρχίσει στις 22/8/2021 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2021 εκτός και αν νωρίτερα επιτευχθεί το όριο κάρπωσης που έχει καθορισθεί για την Κυπριακή Δημοκρατία που είναι 15.756 τρυγόνια, αριθμός ο οποίος έχει υπολογιστεί βάσει των όσων απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50% του μέσου όρου κάρπωσης για τα έτη 2013 – 2018).

Όπως εξηγείται, οι πιο πάνω περιορισμοί τέθηκαν, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως απαραίτητη προϋπόθεση, για να επιτραπεί το κυνήγι των τρυγονιών στην Κύπρο αφού ο πληθυσμός του συγκεκριμένου είδους έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο παρόλο που η νόμιμη εξάσκηση της θηρευτικής δραστηριότητας δεν περιλαμβάνεται στους λόγους μείωσης του πληθυσμού του είδους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σημειώνεται ότι οι κύριοι λόγοι μείωσης του πληθυσμού του είδους, σύμφωνα και με το Σχέδιο Δράσης που ετοίμασε η ΕΕ, είναι η εντατικοποίηση της γεωργίας, η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στην ΕΕ, καθώς και η καταστροφή και υποβάθμιση των βιοτόπων αναπαραγωγής και διαχείμασης των τρυγονιών.

Όπως αναφέρεται, οι λόγοι πάνω στους οποίους βασίστηκε η επιχειρηματολογία των Κυπριακών Αρχών για να επιτραπεί το κυνήγι των τρυγονιών στην Κύπρο στηρίχθηκε στον κεντρικό-ανατολικό διάδρομο μετανάστευσης των ειδών αυτών (διάδρομος στον οποίο εμπίπτει και η Κύπρος), οι συνολικές τάσεις του πληθυσμού είναι πολύ πιο σταθερές.

Επίσης στο γεγονός ότι η κάρπωση των τρυγονιών στην Κύπρο κυμαίνεται σε ένα εύρος 25.000 – 60.000 πτηνών (περιλαμβάνονται νεαρά και ενήλικα πτηνά) που θεωρείται σχετικά μικρή σε σχέση με την κάρπωση άλλων χωρών.

Ακόμη, αναφέρεται, στην Κύπρο ένα πολύ μεγάλο μέρος των βιοτόπων είναι απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου ενώ το κυνήγι των τρυγονιών επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές κυνηγίου και μόνο για περιορισμένο αριθμό κυνηγετικών εξορμήσεων ενώ την περίοδο της μετανάστευσης η έκταση των επιτρεπόμενων περιοχών κυνηγίου για το τρυγόνι δεν ξεπερνά το 15% των επιτρεπόμενων περιοχών κυνηγίου όλη της χώρας.
Πρόσθετα, στις πλείστες περιοχές όπου το είδος συνηθίζει να αναπαράγεται, ιδιαίτερα στην Επαρχία Πάφου, το κυνήγι δεν επιτρέπεται, κατά τη θερινή περίοδο κυνηγίου.

«Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω και μετά από συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς, σημειώνεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε όπως τηρηθούν οι πιο κάτω προϋποθέσεις για να επιτραπεί το κυνήγι του τρυγονιού στην Κύπρο: να εφαρμοστεί η Διαχείριση Προσαρμοσμένης Κάρπωσης (Adaptive Harvest Management), να περιοριστεί η ετήσια κάρπωση του τρυγονιού στο 50% του μέσου όρου κάρπωσης για τα έτη 2013 – 2018, υποχρέωση των κυνηγών να αναφέρουν την κάρπωση του κάθε τρυγονιού, να εντατικοποιηθεί το πρόγραμμα βελτίωσης βιοτόπων και να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης του είδους», προστίθεται.

«Η φετινή κυνηγετική περίοδος, για το τρυγόνι, θα αξιολογηθεί από την ΕΕ και αν οι όροι που έθεσε δεν ικανοποιηθούν τότε είναι πολύ πιθανόν κατά την επόμενη κυνηγετική περίοδο το κυνήγι του τρυγονιού να μην επιτραπεί», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια