Ξεκινά αύριο η νέα κυνηγετική περίοδος! Υποχρεωτική δήλωση τρυγονιών μέσω εφαρμογής

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ, ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ ΘΗΡΑΜΑ -ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥ

Ξεκινά αύριο, Παρασκευή 20 Αυγούστου η κυνηγετική περίοδος για το έτος 2021 - 2022, περίοδος η οποία λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2022. Στο Φ.Ε.Κ. (3515/Β/2021 ρυθμίζονται, τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι ημέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του.
Το ανώτατο όριο ημερήσιας κάρπωσης τρυγονιών ανά κυνηγό μειώθηκε στα έξι από τα οκτώ άτομα, ενώ είναι υποχρεωτική η δήλωση, μέσω εφαρμογής η κάρπωση του συγκεκριμένου είδους.
 

Αναλυτικά, ανά είδος κυνηγιού η απόφαση προβλέπει τα εξής: 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 

 • Λαγός 15/9-10/1 Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή, ένας. 
 • Αγριόχοιρος 15/9-20/1 Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή, χωρίς περιορισμό. 
 • Αλεπού 20/8-14/9 και 15/9-28/2, χωρίς περιορισμό. 
 • Πετροκούναβο 15/9-28/2, χωρίς περιορισμό. 

ΠΟΥΛΙΑ 

 • Σιταρήθρα 20/8-14/9 και 15/9-10/2, δέκα. 
 • Φάσα 20/8-14/9 και 15/9-20/2 χωρίς περιορισμό. 
 • Αγριοπερίστερο 20/8-14/9 και 15/9-20/2 χωρίς περιορισμό. 
 • Ορτύκι 20/8-14/9 και 15/9-20/2 δώδεκα. 
 • Tρυγόνι 20/8-14/9 και 15/9-20/2, έξι. 
 • Τσίχλα, Δενδρότσιχλα, Κοκκινότσιχλα, Γερακότσιχλα, Κότσυφας 20/8-14/9 και 15/9-28/2, είκοσι πέντε συνολικά από όλα τα είδη. 
 • Καρακάξα 20/8-14/9 και 15/9-28/2 χωρίς περιορισμό. 
 • Κάργια 20/8-14/9 και 15/9-28/2. 
 • Κουρούνα 20/8-14/9 και 15/9-28/2 χωρίς περιορισμό. 
 • Ψαρόνι 20/8-14/ και 15/9-28/2 χωρίς περιορισμό. 
 • Μπεκάτσα 15/9-28/2 δέκα. 
 • Πετροπέρδικα 1/10-15/12 Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή, δύο. 
 • Νησιώτικη Πέρδικα 1/10-15/12 Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή, τέσσερις.
 • Σφυριχτάρι 15/9-10/2. 
 • Κιρκίρι 15/9-31/1 
 • Πρασινοκέφαλη 15/9-31/1
 • Σουβλόπαπια 15/9-10/2
 • Σαρσέλα 15/9-31/1
 • Χουλιαρόπαπια 15/9-31/1
 • Κυνηγόπαπια 15/9-31/1
 • Τσικνόπαπια15/9-31/1
 • Φαλαρίδα 15/9-10/2
 • Ασπρομετωπόχηνα 15/9-31/1, δώδεκα συνολικά απ’ όλα. 
 • Νερόκοτα 15/9-31/1, δέκα. 
 • Μπεκατσίνι 15/9-31/1, δέκα.
 • Καλημάνα 15/9-31/1, δέκα. 


ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΑΓΟ, ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟ ΚΑΙ ΑΛΕΠΟΥ 

Σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις: «Απαγορεύεται το κυνήγι της μπεκάτσας στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ. Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15-9-2021 μέχρι και 20-1-2022 σε τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου. 

Ο ανωτέρω περιορισμός της χρήσης σκύλων δίωξης δεν ισχύει κατά τη δράση των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων και των ομάδων κυνηγών. 

Επιτρέπεται το κυνήγι του αγριόχοιρου σε ομάδες μέχρι δέκα κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου, όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών. 

Επιτρέπεται το κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου από 15-9-2021 μέχρι 20-1-2022 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-1-2022 μέχρι 28-2-2022 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αρουραιόπληκτοι. 

Επιτρέπουμε επίσης το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο, στις ζώνες διάβασης, από 20-8-2021 μέχρι 14-9-2021 στις Περιφερειακές Ενότητες που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα. Διευκρινίζεται ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου υπόκειται σε περιορισμούς. 

Η θήρα επιτρέπεται να ασκείται μισή ώρα πριν την ανατολή και μισή ώρα μετά τη δύση του ηλίου. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην απόφαση απαγορεύεται το κυνήγι τους. 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Απαγορεύεται το κυνήγι: 

 • Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής, στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του υπουργού Πολιτισμού, στις πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά ή οικισμούς και σε ακτίνα 250 μ. από την τελευταία κατοικία και γύρω από μεμονωμένες σε ακτίνα 150 μ. χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη νομέα ή μισθωτή. 
 • Στους αμπελώνες από τις 20/8 μέχρι της λήξης του τρυγητού. Στους αθέριστους λειμώνες. Στις καλλιεργημένες εκτάσεις και οπωρώνες εφόσον η άσκηση της θήρας μέσα σε αυτά βλάπτει την καλλιέργεια. Στις περιφραγμένες εκτάσεις. 
 • Απαγορεύεται η παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων στο χιόνι, καθώς και η χρησιμοποίηση βοηθού που φέρει όπλο χωρίς να έχει άδεια θήρας. 
 • Aπαγορεύεται το κυνήγι της πεδινής πέρδικας, του ζαρκαδιού, της αρκούδας, της ελάφου, και του λύκου. 
 • Απαγορεύεται το κυνήγι με καρτέρι στις πηγές. 
 • Απαγορεύεται η χρήση σφεντόνας, θηλειών από οποιοδήποτε υλικό, ιξού, αγκιστριών, ομοιωμάτων, ζωντανών κραχτών, ηχοπαραγωγικών συσκευών με μιμητικές φωνές πουλιών, ηλεκτρονικών συσκευών προσέλευσης των πουλιών, εξαρτημάτων κυνηγετικών όπλων για νυχτερινή σκόπευση, κυνηγετικών όπλων με στόχαστρο που φωσφορίζει, κάθε είδους προβολέων, καθρεπτών δικτύων εκρηκτικών, μηχανισμών ηλεκτροπληξίας, δολωμάτων με τοξικές ή αναισθητικές ουσίες, κάθε μορφής παγίδων με σκοπό την προσέλκυση, νάρκωση, σύλληψη ή θανάτωση των τριχωτών και πτερωτών θηραμάτων, καθώς και ασυρμάτων για συντονισμό δράσης κατά τη θήρα. 
 • Aπαγορεύεται η αγοροπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια, ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους. 
 • Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς κυνηγετικού όπλου με οχήματα παντός είδους, πλοίων κ.λπ. ή εντός κατοικημένων περιοχών, το κυνηγετικό όπλο πρέπει να είναι κενό φυσιγγίων και να φέρεται υποχρεωτικά εντός θήκης λυμένο. 
 • Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τη 10/2002 ρυθμιστική διάταξη χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. 
 • Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά. 
 • Οι κυνηγοί εφ' όσον θηρεύουν τρυγόνια υποχρεούνται να δηλώνουν σε εφαρμογή στο κινητό τους την ημερήσια κάρπωση πριν την αναχώρησή τους από τον χώρο κυνηγίου. 

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων περί Θήρας».* Από 01/03 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου. 

** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β. παρ. 5.

 *** Επιτρέπεται η θήρα στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ): α) GR 2450009 (περιοχή Γαλαξιδίου), β) GR1140009 (Όρος Φαλακρό) και γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και Κυριακή. 

**** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 10. 

***** Απαγορεύεται η θήρα (κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 (Β ́ 415/2012) στη λίμνη Κερκίνη, στις λίμνες Κορώνεια-Βόλβη, στο Δέλτα του Νέστου, στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστωνίδα - Πόρτο Λάγος, στο Δέλτα του Έβρου, στην περιοχή του έλους Αρτζάν (ΖΕΠ με κωδικό GR 1230005) και στην περιοχή της λίμνης Δοϊράνης (ΖΕΠ με κωδικό GR 1230003). 

****** Για το Τρυγόνι καθορίζεται συνολικά, ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 145.000 άτομα, μειωμένο δηλαδή κατά 50% σε σχέση με τον μέσο όρο των καρπώσεων μεταξύ των ετών 2013-2018.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια