Όλο τον χρόνο κυνήγι αγριογούρουνων στην Περ. Κεντρικής Μακεδονίας

Ανακοίνωση εξέδωσε το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στόχος είναι η ενημέρωση κτηνοτρόφων, κυνηγών, θηροφυλάκων, μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων αλλά και ιδιωτών σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της αφρικανικής πανώλους χοίρων (ΑΠΧ) στους αγριόχοιρους.


Aναλυτικά η ανακοίνωση:  

«Με την υπ’ αριθ. 982/151995/09.06.2021 εγκύκλιο του ΥΠ.Α.ΑΤ. καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής για το «Πρόγραμμα Επιζωοτιολογικής Επιτήρησης, Πρόληψης και Ελέγχου της ΑΠΧ στους Αγριόχοιρους – Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της ΑΠΧ σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους», που αναπτύσσεται στην υπ’ αριθ. 147/21886/25.01.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 313/28.01.2021)

 Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι έχουν αρθεί τα περιοριστικά μέτρα που είχαν επιβληθεί για τη θήρα λόγω της πανδημίας Covid-19 και επομένως η θήρα των αγριόχοιρων επιτρέπεται να διενεργείται σε όλη τη χώρα καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
Επίσης, με δεδομένη την επιτακτική ανάγκη εντατικής επιτήρησης του νοσήματος σε ολόκληρη την επικράτεια καθ’ όλο το έτος και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός των αγριόχοιρων και των υβριδίων έχει αυξηθεί δραματικά, με σοβαρές επιπτώσεις στη γεωργία, στη δημόσια ασφάλεια και στη βιοποικιλότητα, νομοθετήθηκαν στην προαναφερόμενη ΚΥΑ μια σειρά μέτρων, όπως η μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, η παθητική και ενεργητική επιτήρηση του νοσήματος. Αναφορικά με τη μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, με στόχο κυρίως τα ενήλικα θηλυκά, στο άρθρο 3α της ΚΥΑ προβλέπεται η συμβολή Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου, εν προκειμένω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), που συγκροτήθηκε από εκπροσώπους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΚΜ, της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης. 

Έργο αυτού είναι η παροχή σε μόνιμη βάση οδηγιών και κατευθύνσεων «στις υπηρεσίες των κατά τόπους ΔΑΟΚ, τις εμπλεκόμενες Δασικές Υπηρεσίες (Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων) και στους κυνηγετικούς συλλόγους», για «τον καθορισμό στόχων και τη ρύθμιση προτεραιοτήτων στη δράση τους όπως και για τη λήψη επιπλέον μέτρων και δράσεων», με σκοπό την επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου Μείωσης του Πληθυσμού Αγριόχοιρων. 

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη εγκύκλιο, στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) που βρίσκονται στα βόρεια σύνορα της χώρας μας και συγκεκριμένα για την ΠΚΜ στις Π.Ε. Πέλλας, Κιλκίς και Σερρών, προβλέπεται να επιδοτηθεί η προσκόμιση ενήλικων θηλυκών θηρευμένων αγριόχοιρων (κατόπιν αιτήματος στην αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή και προσκόμισης τμήματος του γεννητικού συστήματος του θηλυκού ζώου προς τεκμηρίωση του φύλου). 

Στο πλαίσιο της παθητικής επιτήρησης του νοσήματος (εντοπισμός αγριόχοιρων νεκρών, ακόμη και κατόπιν τροχαίων ατυχημάτων, ή με ύποπτα συμπτώματα ή με παθολογοανατομικά ευρήματα συμβατά με την ΑΠΧ, συλλογή και δειγματοληψία αίματος και ιστών), προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για τους ανθρώπους που θα συμβάλλουν στην εφαρμογή της: 

  • κτηνοτρόφους, κυνηγούς, μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων, θηροφύλακες και πολίτες/ιδιώτες για τον εντοπισμό νεκρών αγριόχοιρων και την ενημέρωση των τοπικών κτηνιατρικών υπηρεσιών, 
  • κυνηγούς και θηροφύλακες που συμβάλλουν στη δειγματοληψία και προσκόμιση των δειγμάτων στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας, μετά από εκπαίδευσή τους, αλλά και στην υγειονομική ταφή των πτωμάτων, υπό την εποπτεία των κτηνιατρικών υπηρεσιών. 

Οικονομική ενίσχυση προβλέπεται και για τους κυνηγούς και θηροφύλακες που θα συμβάλλουν στην εφαρμογή της ενεργητικής επιτήρησης του νοσήματος με τη λήψη δειγμάτων από θηρευμένους αγριόχοιρους και προσκόμιση αυτών στις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Π.Ε., λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, ο αριθμός των δειγμάτων, μέχρι το τέλος του έτους 2021, ανέρχεται σε 625 για όλη τη χώρα και 138 για την ΠΚΜ (περίπου το 1/5 του συνόλου). 

Σύμφωνα με τον πίνακα που αναφέρεται στην σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ, η συλλογή των δειγμάτων πραγματοποιείται με βάση τον εκτιμώμενο αριθμό αγριόχοιρων ανά κυνηγετικό πεδίο, την εκτιμώμενη κάρπωση και την ανάλυση επικινδυνότητας, ως εξής:

  • Π.Ε. Ημαθίας: 5 δείγματα, 
  • Μ.Ε. Θεσσαλονίκης: 10 
  • Π.Ε. Κιλκίς: 25, 
  • Π.Ε. Πέλλας: 27, 
  • Π.Ε. Πιερίας: 4, 
  • Π.Ε. Σερρών: 63 και 
  • Π.Ε. Χαλκιδικής: 4. 

Το κατ’ αποκοπή ποσό για τις προαναφερόμενες ενέργειες θα καθοριστεί στην προς δημοσίευση ΚΥΑ για το έτος 2021 (έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας)”.

 ΠΗΓΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια