Eμπλουτισμος βιοτόπων με λαγό στην περιοχή Ηγουμενίτσας

Α Π Ο Φ Α Σ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  θα πραγματοποιηθεί εµπλουτισµός με Λαγό στις θέσεις «Nτούλκα» Τ.Κ Παραποτάµου, Τ.Κ Παραποτάµου , «Τσιπουρίκι» της Ηγουµενίτσας µε απελευθέρωση 34 συνολικά ατόµων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Α. Εγκρίνουµε τον εµπλουτισµό του βιοτόπου µε το θηραµατικό είδος Λαγό στις θέσεις «Nτούλκα» Τ.Κ Παραποτάµου, Τ.Κ Παραποτάµου , «Τσιπουρίκι» Τ.Κ Ηγουµενίτσας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας µε απελευθέρωση 34 συνολικά ατόµων όπως προτείνεται στη τεχνική έκθεση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας εγκριτικής. 

Β. Η διάθεση-προµήθεια των θηραµάτων θα γίνει από νοµίµως λειτουργούντα εκτροφεία ιδιωτικά ή κρατικά µε τους εξής όρους και προϋποθέσεις : 

1.Να έχει εξασφαλιστεί ο υγειονοµικός και γενετικός έλεγχος των θηραµατικών ειδών που πρόκειται να απελευθερωθούν όπως προβλέπεται στο Γ κεφάλαιο (υγειονοµικός και γενετικός έλεγχος ) και στο παράρτηµα Β της αριθµ 98161/4136/29-9-2008 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων .Η δειγµατοληψία του γενετικού υλικού θα γίνεται παρουσία δασικού υπαλλήλου όπως αναφέρεται στο παράρτηµα Β. 

2. Να έχει εξασφαλιστεί η ορθή διακίνηση των θηραµάτων από τα εκτροφεία όπως προβλέπεται από το ∆ κεφάλαιο (διακίνηση θηραµάτων) της ίδιας απόφασης. 

3. Κατά την απελευθέρωση θα συνταχθεί πρωτόκολλο απελευθέρωσης για τη θέση που θα πραγµατοποιηθεί η απελευθέρωση όπως προβλέπεται στο Ε ΄ κεφάλαιο της ίδιας απόφασης .Οι απελευθερώσεις θα γίνουν πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2021-2021 σε χρόνο όσο το δυνατόν αποµακρυσµένο από την έναρξη θήρας και σε καµία περίπτωση µικρότερο των 30 ηµερών. 

Γ. Οι δαπάνες υλοποίησης εµπλουτισµού του παραπάνω βιοτόπου θα βαρύνουν τις φιλοθηραµατικές δαπάνες της Ε Κ.Ο.Η & Κυνηγετικού Συλλόγου Ηγουµενίτσας και θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό τους. Επισηµαίνουµε ότι χωρίς την εκπλήρωση αυτής της προϋπόθεσης δεν θα επιτραπεί ο εµπλουτισµός. ∆. Η ∆/νση ∆ασών Θεσπρωτίας µετά την ολοκλήρωση του εµπλουτισµού παρακαλείται για την ενηµέρωση και αποστολή σε αντίγραφα όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών τόσο στη ∆/νση µας όσο και στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας



ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια