Το κυνήγι στις αρμοδιότητες του Υφυπουργού Αμυρά

 Αναστέθηκαν οι αρμοδιότητες στους υφυπουργούς Νικόλαο Ταγαρά και Γιώργο Αμυρά, που πλαισιώνουν στην κορυφή του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον νέο υπουργό Κώστα Σκρέκα, ο οποίος έχει το βαρύ χαρτοφυλάκειο της Ενέργειας και την εποπτεία και νομοθετική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα του υπουργείου. 

Ο υφυπουργός Γιώργος Αμυράς αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Δασών στην οποία ανήκει η θήρα.

Στις αρμοδιότητες του Γιώργου Αμυρά είναι τα  Δάση και οι δασικοί χάρτες, η γενική γραμματεία Υδάτων και ολόκληρο το φάσμα των αρμοδιοτήτων της περιβαλλοντικής πολιτικής και προστασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΦΕΚ ανάθεσης των αρμοδιοτήτων, που υπογράφουν ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης και ο υπουργός ΠΕΝ Κ. Σκρέκας προβλέπεται ότι:

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώρ­γιο Αμυρά του Στυλιανού, ανατίθεται η άσκηση:

Α. Των αρμοδιοτήτων των ακόλουθων οργανικών μο­νάδων της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων:

α) Της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περι­βάλλοντος,

β) των Διευθύνσεων: βα) Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποι­κιλότητας, ββ) Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πι­στοποιήσεων και βγ) Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαι­ρας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής,

γ) των υπηρεσιών που υπάγονταν στην τέως Ειδική Γραμματεία Υδάτων και

Β. της εποπτείας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλ­λοντος και Κλιματικής Αλλαγής του άρθρου 27 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).

Στις παραπάνω αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι­κών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα­ρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι­κών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, από κοινού με άλλους Υπουρ­γούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς και

ζ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γρα­φείου του, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργά­νωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

5 Σχόλια

 1. Πρόεδρε εάν είμαστε στα βουνά σίγουρα δεν θα είχαμε αυτήν την επικοινωνία, λοιπόν μήπως με την συνομοσπονδία έπρεπε να αντεπιτεθειτε καί νά ανακοινώσετε την ίδρυση κόμματος κυνηγών ψαράδων με ένα εκατομμύριο το λιγότερο μελών; Δεν πρέπει να τους ταρακουνησουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Με τον άμυρα και τον Χαρδαλιά τι περιμένεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Στις εκλογές το ποτάμι θα γυρίσει πίσω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Χειροκροτήστε ο αδερφός του διευθυντή του ελεύθερου τύπου έγινε υφυπουργός... Κυνήγι ;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή