Απαγόρευση κυνηγίου σε περιοχές του Νομού Χανίων


Την παράταση απαγόρευσης κυνηγίου, για δέκα (10) επί πλέον χρόνια, από την ημερομηνία λήξης (31-7-2020) της αριθ.2995/31-5-2010 (ΦΕΚ862/Β/2010) απόφασης δηλαδή μέχρι 31-7-2030 σε περιοχές του Δήμου Χανίων Π.Ε.Χανίων. αποφάσισε η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Συντονισμού Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μετά από σχετικές εισηγήσεις της Δ/νσης Δασών Χανίων.

 Η έκταση των 15.100 στρεμμάτων, της περιοχής απαγόρευσης κυνηγίου έχει αποτυπωθεί σε τοπογραφικό διάγραμμα 1:30.000

 Επίσης αποφασίστηκε η παράταση απαγόρευσης κυνηγίου, για δέκα επί πλέον (10) χρόνια, από την ημερομηνία λήξης(31-7-2020) της αριθ. 4217/22-7-2010 (ΦΕΚ1319/Β/2010) απόφασης, ήτοι μέχρι 31-7-2030 στους υγροβιότοπους των χειμάρρων Αλμυρού, Δέλφινα, και Μουσέλα του Δήμου Αποκόρωνα Π.Ε. Χανίων.
Και αυτή η έκταση έχει αποτυπωθεί σε τοπογραφικό διάγραμμα 1:30.000 και ορίζεται ως ακολούθως:
Για τους Υγροβιότοπους των χειμάρρων Αλμυρού, Δέλφινα, Καβρού και Μουσέλα αρχίζει Βορειοανατολικά της κωμόπολης Γεωργιούπολης και συγκεκριμένα από το εξωκλήσι της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού και δίπλα στη θάλασσα. Συνεχίζει προς δυσμάς ακολουθώντας τους πρόποδες του βουνού μέχρι το κτήριο με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 522903,3913816. Από εκεί με νοητή ευθεία γραμμή εκτρέπεται προς νότο και φτάνει μέχρι το εξωκλήσι του Αγίου Δημητρίου που βρίσκεται Νότια της Ε.Ο. Χανίων -Ρεθύμνης και σε απόσταση οδική 350 μέτρα περίπου από τις δύο γέφυρες που επεκτείνονται του παλαιού Εθνικού δρόμου σε απόσταση ενός χιλιομέτρου περίπου από την Γεωργιούπολη και σε απόσταση από την Ε.Ο. πάντα εκατό μέτρων.
Από εκεί εκτρέπεται προς Ανατολάς με παράλληλη νοητή ευθεία γραμμή της νέας Ε.Ο. και σε απόσταση από της Ε.Ο. πάντα εκατό μέτρων έως την κοίτη του χείμαρρου Μουσέλα.
Από εκεί εκτρέπεται Βόρεια ακολουθώντας τη κοίτη του χειμάρρου Μουσέλα έως την παραλία του Κρητικού Πελάγους. Βόρεια οριογραμμή ορίζεται η θάλασσα την οποία ακολουθεί έως το εξωκλήσι της Αγίας Κυριακής. Η ανωτέρω παράταση απαγόρευσης κυνηγίου επιβάλλεται για λόγους προστασίας του θηραματικού πλούτου στους αναφερόμενους Υγροβιότοπους

 Την παράταση απαγόρευσης κυνηγίου, για δέκα (10) επί πλέον χρόνια, από την ημερομηνία λήξης(31-7-2020) της αριθ.4218/22-7-2010 (ΦΕΚ1337/Β/2010) Απόφασης, ήτοι μέχρι 31-7-2030 στους Υγροβιότοπους Λίμνης Αγιάς και ποταμού Κερίτη Δ. Χανίων Π.Ε.Χανίων.

Η έκταση της περιοχής απαγόρευσης κυνηγίου έχει αποτυπωθεί σε τοπογραφικό διάγραμμα 1:30.000 και ορίζεται ως ακολούθως:

Λίμνη Αγιάς: Αρχίζει από τον επαρχιακό ασφαλτόδρομο Χανίων-Αγιάς και στο σημείο αυτού όπου διακλαδώνεται προς το αντλιοστάσιο και κτίρια Τ.Ο.Ε.Β. Βαρυπέτρου.
Ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς Βορρά, αφήνοντος τις εγκαταστάσεις Τ.Ο.Ε.Β. στα αριστερό και συνεχίζει έως το σημείο που καταλήγει στο δρόμο του Γαλατά-Κυρτομάδω όπου και τελειώνει ο δρόμος αυτός. Ακολουθεί στη συνέχεια προς Δυσμάς τον ασφαλτόδρομο προς Κυρτομάδω έως την διακλάδωσή του προς το χωρίο Αγιά. Εν συνεχεία ακολουθεί προς Νότο τον δρόμο προς Αγιά έως ότου καταλήξει στον Κεντρικό δρόμο Χανίων-Αλικιανού.
 Από εκεί κατευθύνεται προς Ανατολικά ακολουθώντας τον κεντρικό αυτό δρόμο έως το σημείο που συναντά την διακλάδωση προς εγκαταστάσεις Τ.Ο.Ε.Β. όπου κλείνει η οριοθετική γραμμή.

Κερίτης ποταμός: Σε όλη την κοίτη του ποταμού Κερίτη διαβρεχόμενη η μη και στις παρόχθιες ζώνες αυτού περί αποστάσεως εκατό (100) μέτρων από τις όχθες του ποταμού και στο τμήμα αυτού που αρχίζει από την γέφυρα του Αλικιανού έως τις εκβολές του στη θάλασσα (Κρητικό Πέλαγος)

Η παράταση απαγόρευσης κυνηγίου επιβάλλεται για λόγους προστασίας του θηραματικού πλούτου στους Υγροβιότοπους Λίμνη Αγιάς και ποταμού Κερίτη.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια