Εκλογές στον ΚΣ Νάξου

Το Δ.Σ. του Κ.Σ. Νάξου , καλεί τα μέλη του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30 στα Γραφεία του Συλλόγου (άρθρα 6,7,8 & 26 του Καταστατικού).
Σε περίπτωση μη απαρτίας (το πιθανότερο) η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ,την Κυριακή 19 Ιουλίου την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Μετά την ολοκλήρωση της Συνέλευσης θα ξεκινήσουν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου.
Απαραίτητη κατά τη ψηφοφορία η προσκόμιση άδειας θήρας 2019-2020.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω :
1) Ανάγνωση έκθεσης ελεγκτικής επιτροπής έτους 2019.
2) Έγκριση απολογισμού 2019 και προϋπολογισμού 2020.
3) Έγκριση έκτακτης οικονομικής εισφοράς για τη περίοδο 2020 – 2021.
4) Πεπραγμένα διοικητικού συμβουλίου.
5) Έγκριση δαπανών (μέρος ενοικίου & ασφαλιστικής κάλυψης), θηροφύλακα.
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τό Δ.Σ ή την Ελεγκτική Επιτροπή καί πληρούν τους ορούς καί προϋποθέσεις του αρθρου 9 παρ 2 του καταστατικού μπορούν νά υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζι με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 αρθρο 8 παρ.4 μεχρι τίς 28 Ιουνίου 2020 στα γραφεία του Συλλόγου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια