ΚΟΜΑΘ για το νέο περιβαλλοντικό νόμο


Στις 4 Μαρτίου του 2020, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Χατζηδάκης, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με τον τίτλο : «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής Νομοθεσίας».
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίστηκε στις 14 ημέρες, ως τις 18 Μαρτίου 2020.
Το σχέδιο νόμου περιλάμβανε εννέα κεφάλαια που αναπτύσσονταν σε 66 άρθρα και 73 σελίδες.
Πιο συγκεκριμένα το νομοσχέδιο περιλάμβανε:
Κεφάλαιο Α: Απλοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης (9 Άρθρα)
Κεφάλαιο Β: Διαδικασία αδειοδότησης Α.Π.Ε. – Α΄Φάση (16 Άρθρα)
Κεφάλαιο Γ: Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών (18 Άρθρα)
Κεφάλαιο Δ: Ζώνες εντός των προστατευόμενων περιοχών (4 Άρθρα)
Κεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις για Δασικούς χάρτες ( 2 Άρθρα)
Κεφάλαιο ΣΤ: Ρυθμίσεις για οικιστικές πυκνώσεις (6 Άρθρα)
Κεφάλαιο Ζ: Διαχείριση Αποβλήτων (8 Άρθρα)
Κεφάλαιο Η: Συνδέσεις αποχετευτικών δικτύων (1 Άρθρο)
Κεφάλαιο Θ: Λοιπές διατάξεις (2 Άρθρα)
Από την ανάγνωση των τίτλων των παραπάνω κεφαλαίων του νομοσχεδίου, μπορεί οποιοσδήποτε να αντιληφθεί πως η διάρκεια της διαβούλευσης ήταν ελάχιστη, ενώ τα αντικείμενα πολλά και ποικίλα, όλα όμως ιδιαίτερα σημαντικά.
Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των θέσεων της ΚΟΜΑΘ, όπως συνηθίζουμε, αρχικός στόχος ήταν να τοποθετηθούμε σε όλα τα άρθρα, με δεδομένο το γεγονός πως οτιδήποτε επηρεάζει το φυσικό περιβάλλον, επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα και το κυνήγι. Η περιορισμένη διάρκεια της διαβούλευσης όμως, σε συνδυασμό με την έλευση της πανδημίας στη χώρα μας (στις 10 Μαρτίου έκλεισαν τα σχολεία), αλλά και με το μεγάλο πλήθος των διατάξεων με τους ασαφείς, αόριστους ή εξειδικευμένους τεχνικούς όρους, μας οδήγησε αναπόφευκτα στο να επικεντρωθούμε στις διατάξεις που επηρεάζουν άμεσα το κυνήγι.
Σε συνεχή επαφή με την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, η ΚΟΜΑΘ υπέβαλε τελικά παρατηρήσεις σε έξι άρθρα, ενώ τοποθετηθήκαμε θετικά και για κάθε παρατήρηση που υπέβαλε η κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος.
Τις παρεμβάσεις της ΚΣΕ, της ΚΟΜΑΘ και πέντε Κυνηγετικών Συλλόγων που αναρτήθηκαν στη Δημόσια Διαβούλευση του νομοσχεδίου μπορείτε να δείτε παρακάτω:
1. Σχόλιο της ΚΣΕ στο Άρθρο 31. «Πόροι και Οικονομική Διαχείριση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής»
http://www.opengov.gr/minenv/?c=29384
2. Σχόλιο της ΚΣΕ στο Άρθρο 35. «Επιτροπές Διαχείρισης των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών»
http://www.opengov.gr/minenv/?c=29390
3. Σχόλια της ΚΣΕ και της ΚΟΜΑΘ στο Άρθρο 37. «Προγραμματικές Συμβάσεις»
http://www.opengov.gr/minenv/?c=29393 και
http://www.opengov.gr/minenv/?c=29685
4. Σχόλιο της ΚΟΜΑΘ στο Άρθρο 38. «Μνημόνια συνεργασίας»
http://www.opengov.gr/minenv/?c=29688
5. Σχόλιο της ΚΟΜΑΘ στο Άρθρο 39. «Συνεργασία με Περιφέρειες»
http://www.opengov.gr/minenv/?c=29692
6. Σχόλιο της ΚΟΜΑΘ στο Άρθρο 40. «Συνεργασία με Δήμους»
http://www.opengov.gr/minenv/?c=29695
7. Σχόλιο της ΚΣΕ στο Άρθρο 41. «Μητρώο Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Φορέων»
http://www.opengov.gr/minenv/?c=29395
8. Σχόλια της ΚΣΕ και της ΚΟΜΑΘ στο Άρθρο 44. «Τροποποίηση του π.δ. 59/2018»
http://www.opengov.gr/minenv/?c=29413
http://www.opengov.gr/minenv/?c=29681
9. Σχόλιο της ΚΣΕ στο Άρθρο 47. «Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, σχέδια διαχείρισης και καθορισμός χρήσεων γης στις προστατευόμενες περιοχές»
http://www.opengov.gr/minenv/?c=29423
10. Σχόλια της ΚΟΜΑΘ και των Κυνηγετικών Συλλόγων Σιάτιστας, Σοχού, Σταυρούπολης, Αμπελοκήπων και Κ. Νευροκοπίου, με τα οποία ζητήσαμε την αναβολή και παράταση της διαβούλευσης.
http://www.opengov.gr/minenv/?c=28889
http://www.opengov.gr/minenv/?c=29684
http://www.opengov.gr/minenv/?c=29328
http://www.opengov.gr/minenv/?c=29171
http://www.opengov.gr/minenv/?c=29057
http://www.opengov.gr/minenv/?c=29003
Παρά τις μαζικές και ισχυρές αντιδράσεις και ενστάσεις από πολλούς φορείς και πολίτες, δεν υπήρξε αναβολή η παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης. Στο τελικό του κείμενο, ο νέος νόμος διαφοροποιείται σημαντικά από το σχέδιο που τέθηκε σε Διαβούλευση και αποτελείται τελικά από έντεκα (11) Κεφάλαια, 136 Άρθρα και 160 σελίδες!
Ο Εκσυγχρονισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, ψηφίστηκε τελικά στις 5 Μαΐου 2020 και έγινε ο 4685/2020 νόμος του Κράτους.
Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 92/Α/07-05-2020
Μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης κατατέθηκαν τέσσερις τροπολογίες οι οποίες περιλαμβάνουν πλήθος τροποποιήσεων του αρχικού σχεδίου νόμου.
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε όλο το ιστορικό του συγκεκριμένου νόμου ο οποίος αλλάζει σημαντικά την περιβαλλοντική νομοθεσία της χώρας και αναμένεται να επηρεάσει άμεσα και έμμεσα την άσκηση της θήρας.
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=2d2016aa-ebb1-43cf-a88b-aba7018724bc
Το Επιστημονικό Προσωπικό της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης, υπό την επίβλεψη και το συντονισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, σε όλο αυτό το διάστημα, παρά τις όποιες δυσκολίες δημιούργησε η πανδημία στη χώρα μας, αλλά και οι πολλές τρέχουσες υποχρεώσεις (Σκοπευτήριο Νευροκοπίου, συνεχής ενημέρωση Κυνηγετικών Συλλόγων σχετικά με την αναστολή της λειτουργίας τους λόγω κορωνοιού, ετήσιες καταμετρήσεις Κολχικών Φασιανών στο Δέλτα του Νέστου, σύνταξη μελετών απελευθέρωσης θηραμάτων από Κυνηγετικούς Συλλόγους, ανανέωση ιστοσελίδας ΚΟΜΑΘ, καταγραφή κάρπωσης αγριόχοιρων στα πλαίσια της αντιμετώπισης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, παρεμβάσεις για την αναθεώρηση του καθεστώτος προστασίας της ορεινής πέρδικας κ.α.), μελέτησε το νομοσχέδιο και συμμετείχε ενεργά στη Δημόσια Διαβούλευση με έγκυρες τοποθετήσεις. Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται η διαδικασία της μελέτης και αποκωδικοποίησης του νέου νόμου και στο άμεσο μέλλον θα βγάλουμε σχετική ανακοίνωση με τα συμπεράσματα, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς που δημιουργούνται, σχετικά με την άσκηση της θήρας στην Ελλάδα από το νόμο 4685/2020.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια