ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής ευχαριστεί τους κτηνιάτρους των Υπηρεσιών των ΜΕ Θεσσαλονίκης και ΠΕ Σερρών για τη συμμετοχή τους στις δράσεις που ακολούθησαν την καταγραφή της πρώτης εστίας ΑΠΧ στη χώρα μας συμπεριλαμβανομένων των κτηνιατρικών εργαστηρίων του ΥΠΑΑΤ, οι οποίοι αδιάκοπα εργάστηκαν εν μέσω της πανδημίας του Covid-19.

Επίσης η υπηρεσία μας θερμά ευχαριστεί τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ειδικών για την ΑΠΧ, τις δασικές αρχές, τους κυνηγούς και θηροφύλακες της χώρας για τη συμμετοχή τους στα συνεργεία δίωξης και τη διαρκή συνεργασία τους και τους εκπροσώπους της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ, της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας και των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών της χώρας για την γενικότερη συνεργασία και επιστημονική συνδρομή τους όταν ζητήθηκε καθώς επίσης και τους χοιροτρόφους της χώρας για τη συνεργασία κατά την εφαρμογή των μέτρων που καθορίστηκαν.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια