Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες στον Κυνηγετικό Σύλλογο Δυτικής Ευρυτανίας

Στις 19 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η  Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες του Κυνηγετικού Συλλόγου Δυτικής  Ευρυτανίας, στα γραφεία τους στη Γρανίτσα Ευρυτανίας.

 Τα θέματα που θα  συζητηθούν στη συνέλευση θα αφορούν
την εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης,
την έγκριση Διοικητικού – Οικονομικού απολογισμού,
την εκλογή Εφορευτικής  Επιτροπής Αρχαιρεσιών,
καθώς και Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αιρετού  Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για το Σύλλογο.

Σημειώνεται ότι  σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη  Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα και  θα θεωρηθεί απαρτία με όσα μέλη παραστούν.
Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν την  υποψηφιότητά τους θα πρέπει να την υποβάλλουν μέχρι 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρα  18:00 μ.μ.
 Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμιακώς τακτοποιημένα,  επιδεικνύοντας στην Εφορευτική Επιτροπή τη θεωρημένη άδεια θήρας για την  περίοδο 209-2020 καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια