Τέλος το κυνήγι Τρυγονιού για φέτος


Συμπληρώθηκε το όριο κάρπωσης του

Και με τη φετινή ρυθμιστική για τη θήρα καθορίστηκε για το Τρυγόνι ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 120.000 άτομα.
Μειωμένο δηλαδή πλέον του 50% σε σχέση με την μέση εθνική κάρπωση του είδους μεταξύ των ετών 2013-2018, καθώς για τις τρεις τελευταίες κυνηγετικές περιόδους. 

Μετά τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου ανωτέρω ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, αναφέρεται ξεκάθαρα στη ρυθμιστική πως παύει αυτόματα η θήρα του είδους.

Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερησίας, όσο και της συνολικής μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτερου ορίου, γίνεται μέσω της εφαρμογής (app) Kedavros που έχει προμηθευτεί με μέριμνά της η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Σ.Ε). 

Έτσι σήμερα η εφαρμογή (app) ανέφερε πως συμπληρωθηκε το φετινό όριο κάρπωσης τρυγονιών και έτσι αυτόματα σταματάει η δυνατότητα θήρας του.

Ερμηνεύοντας την Ρυθμιστική Απόφαση Θήρας 2022-2023 βλέπουμε πώς αναφέρεται ότι:

Μετά τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου ανωτέρω ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, αναφέρεται ξεκάθαρα στη ρυθμιστική πως παύει αυτόματα η θήρα του είδους.

Έτσι με πάσα επιφύλαξη και αναμονή ανακοινώσεων,  συμπαιρένουμε πως δεν χρειάζεται να δημοσιευτεί κάποια απόφαση Δασαρχείου η κάποιου άλλου φορέα για να σταματήσει το κυνήγι του Τρυγονιού. 

Αυτό γίνεται αυτόματα μετά την συμπλήρωση του καθοριζόμενου ανωτέρω ορίου κάρπωσης του. 

Και του χρόνου λοιπόν!!

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια