Το νέο Δ.Σ. του 3ου Κ.Σ. Αθηνών


Μετά τις εκλογές της 3ης Απριλίου 2022, τα οκτώ εκλεγέντα μέλη συστάθηκαν σε Σώμα ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καρυστηναίος  Νικόλαος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Θεοδώρου  Σταμάτιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπούρας  Ιωάννης

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Μαριδάκης  Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ: Καγιάρας  Παναγιώτης

ΜΕΛΟΣ: Κουντούρης  Παναγιώτης

ΜΕΛΟΣ: Κατσάκος  Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ: Μαγονέζος  Νικόλαος

ΤΑΜΙΑΣ: σε αναμονή διορισμού, όπου έχει προταθεί από το Δ.Σ. ο Τρακάκης Φώτιος.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια