Απαγόρευση θήρας λόγω πυρκαγιάς στην Αρκαδία

Με απόφαση του δασαρχείου Τρίπολης απαγορεύτηκε το κυνήγι στις καμμένες εκτάσεις των πρόσφατων πυρκαγιών στην Αρκαδία.

Συγκεκριμένα:

  Απαγορεύουμε την άσκηση Θήρας παντός Θηρεύσιμου είδους εντός της εκτάσεως που απεικονίζεται
από συνημμένο απόσπασμα φύλλου χάρτη ΓΥΣ 1:50000 εμβαδού επιφανείας 54.100,00 στρεμ. το οποίο
συνοδεύει την παρούσα, και ορίζεται ως εξής:1. Από τη Θέση «Τσαμή-Χάραδρος» που βρίσκεται Cπα όρια Π.Ε.Αρκαδίας με τα όρια Π.Ε. Μεσσηνίας,

ακολουθεί την παλαιά Ε.Ο Καλαμάτα-Μεγαλόπολη προς Μεγαλόπολη όπου συναντά την επαρχιακή οδό προς
Τ.Κ. Τριποτάμου.
2. Συνεχίζει την επαρχιακή οδό προς ΤΚ Τριποτάμου όπου συναντά την επαρχιακή οδό προς τον
οικισμό Χρούσα.
3. Από τον οικισμό Χρούσας ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο όπου συναντά την επαρχιακή οδό «
Μεγαλόπολη -Ίσαρη», όπου ση συνέχεια φτάνει cπον οικισμό Πετροβουνίου.
4. Από την οικισμό Πετροβουνίου ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο προς τη 11( Λυκοσούρας, όπου
συναντά και ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο προς ΙΙ( Ίσαρη
5. Από την ΤΚ Ίσαρη ακολουθεί την επαρχιακή οδό Ίσαρη Βάστα εώς πη διασταύρωση «Βάστα-
Αγία Θεοδώρα».
6. Μετά την διασταύρωση ακολουθεί την επαρχιακή οδό προς Αγ. Θεοδώρα όπου συναντά το ρέμα
χάραδρος
7.Ακολουθεί το ανωτέρω ρέμα και cπη συνέχεια τα όρια Π.Ε.Αρκαδίας με τα όρια Π.Ε. Μεσσηνίας,
όπου συναντά τη Θέση «Τσαμή-Χάραδρος» cπην στην παλαιά Ε.Ο Καλαμάτα -Μεγαλόπολη από όrιου
ξεκίνησε.
Η παρούσα αρχίζει να ισχύει από Ο1 Σεπτεμβρίου 2Ο21 και λήγει την Ο1
Σεπτεμβρίου 2Ο26
Η τήρησή της ανατίθεται cπη Δαακή γπηρεσία, cπους Ομοσπονδιακούς φύλακες Θήρας, cπους
φύλακες Θήρας των Κυνηγετικών Συλλόγων, στην Αστυνομία, cπους Δημοτικούς και ΚοινοτικούςΥπαλλήλουq σύμφωνα με το άρθρο 289 του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα» και σε κάθε φιλόνομο
πολίτη.
Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ' εντολή των οποίων ενεργούν διώκονται και
τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ολόκληρη η απόφαση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια