Σε δημόσια διαβούλευση η κατά παρέκκλιση θήρα των αγριόχοιρων

Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των αγριόχοιρων, τα πάμπολλα  τροχαία ατυχήματα αλλά κι οι έντονες διαμαρτυρίες των αγροτών που ζημιώνονται από επιθέσεις στα κτήματά τους και τα περιβόλια, οδήγησαν τα συναρμόδια υπουργεία Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να στραφούν σε δραστικές λύσεις.
Για το λόγο αυτό στη Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις» προστέθηκαν δυο παράγραφοι που αφορούν στην θήρα των αγριογούρουνων κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων

Στον σύνδεσμο http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2605#comments μπορείτε να καταθέσετε την άποψή σας

Άρθρο 15 Θήρα αγριόχοιρων – εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων
1. Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 261 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7) ως εξής:
«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού είναι δυνατόν να επιτρέπεται η θήρα αγριόχοιρων και ημίαιμων χοίρων κατά την διάρκεια του κυνηγετικού έτους ή της κυνηγετικής περιόδου κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις και σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται αυτή για λόγους δημόσιας υγείας, επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, υγείας και προστασίας των ζώων, καθώς και για λόγους προστασίας της αγροτικής παραγωγής και πρόληψης σοβαρών ζημιών στις καλλιέργειες.».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια