Εκλογές σε πολλούς κυνηγετικούς συλλόγους

Με τη λήξη της καραντίνας και την αποστολή σχετικού εγγράφου από τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες στους συλλόγους συγκαλούνται  τακτικές γενικές συνελεύσεις με αρχαιρεσίες από πολλούς Κ.Σ.Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Άργους, σε εφαρμογή των άρθρων 7 και 24 του ισχύοντος καταστατικού και με απόφαση 8 που έλαβε στην συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2020 συγκαλεί σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση με αρχαιρεσίες τα μέλη του που θα γίνει στις 5 Ιουλίου 2020 ημέρα Κυριακή στα γραφεία του Κ.Σ. Καρπετοπούλου 35 στο Άργος και ώρα 9.30 π.μ. 

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω: 
1) Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης. 
2) Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής. 
3) Έγκριση απολογισμού 2019 Προϋπολογισμού 2020 
4) Απολογία Δ.Σ. πεπραγμένα 2019-2020 
5) Εκποίηση ιδιωτικού αυτοκινήτου Κ.Σ. 
6) Εισηγήσεις προτάσεις μελών προς το σώμα της Γ.Σ. 
7) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 
8) Αρχαιρεσίες. 

 Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 1/2 πλέον ενός των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πρός τον Κ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 4 παρ. 6. 

 Όσα από τα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τό Δ.Σ ή την Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν νά υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζι με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 αρθρο 8 παρ.4 μεχρι τίς 25 Ιουνίου 2020 καθημερινώς εκτός Σαββάτου καί Κυριακής τίς ωρες 18,30 εως 20,30.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια